Promethean Activboard Touch
 • E-podręczniki kolejny element cyfrowej rewolucji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zakończeniu prac nad czterdziestoma e-podręcznikami. Podręczniki dostępne są poprzez specjalną stronę MEN www.epodreczniki.pl. Z e-podręczników można korzystać w każdej chwili, w każdym miejscu, w Polsce i… Więcej »

 • Prestiżowe nagrody dla produktów Promethean

  Z przyjemnością informujemy, że w 33 edycji konkursu prestiżowego amerykańskiego magazynu Tech & Learning’s nagradzającego wybitne realizacje edukacyjne, firma Promethean zdobyła nagrodę za stworzone przez nią oprogramowanie do pracy i… Więcej »

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i naszym partnerom.  Zachęcamy do dalszego aktywnego działania z nami i rozwijania programu cyfryzacji polskich szkół.

 • Office 2016 dla edukacji

  Firma Microsoft wprowadziła do swojej oferty nową wersję pakietu Office 2016. Jednostki edukacyjne mogą skorzystać z doskonałego poziomu cenowego licencji Office 2016 i zakupić je w programie licencyjnym Microsoft Open… Więcej »

Cyfrowa Szkoła:
Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”.
Projekt, którego realizację planuje się w okresie od marca 2012 do czerwca 2013 ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej.

Obejmuje ono cztery obszary:
 • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK
 • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników
 • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury,
  w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
Cele programu:
Celem programu pilotażowego jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji.

Realizację tego programu przewiduje się na lata 2013-2016.

Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Etapy programu:

W ramach programu pilotażowego dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej lub rady szkoły występują do organów prowadzących z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.W kolejnym etapie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący występuje do wojewody, a następnie zespół powołany przez wojewodę dokonuje oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym w drodze następującej procedury.

Procedura wyboru szkół do pilotażu przewiduje ich losowanie w sytuacji, gdy wnioskowana kwota wsparcia w danym województwie będzie większa od kwoty przyznanej w ramach programu.

Zasięg programu:

Przewiduje się, że programem pilotażowym będzie objętych około 400 szkół podstawowychze wszystkich województw.Organy prowadzące tych szkół dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów , tablic interaktywnych i urządzeń umożliwiających budowę bezprzewodowej sieci komputerowej.

Realizacja programu:
Zakup sprzętu w ramach programu Cyfrowa Szkoła odbywać się musi w jednym z trybów określonych ustawą „Prawo zamówień publicznych” z zachowaniem wszystkich przewidzianych tam reguł i zasad, a w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W związku z tym szkoły i ich organy prowadzące powinny bez udziału potencjalnych wykonawców przygotowywać i przeprowadzać całe postępowanie, a dokonując opisu przedmiotu zamówienia nie mogą odwoływać się do nazw lub cech wskazujących konkretny produkt.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i powstała by wspomóc szkoły w ubieganiu się o udział w pilotażowym programie „Cyfrowa Szkoła”.
Właścicielem portalu jest firma Integrit sp. z o.o.. Strona zawiera treści handlowe.

Copyright © 2012 Integrit S.A., ul. Tyniecka 1, 52-407 Wrocław, Tel. +48 71 358 81 67 | Polityka prywatności i informacje o cookies

[X]
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.